IVM – kurzy

Kurzy

Přípravné semináře na autorizační zkoušku

SOUČÁSTÍ INTENZÍVNÍ PŘÍPRAVY JE ZKUŠEBNÍ PÍSEMNÝ TEST, jehož otázky budou vycházet z požadavků znalostí při zkouškách k autorizaci.

INTENZÍVNÍ PŘÍPRAVA A PODROBNÉ INFORMACE O PRŮBĚHU AUTORIZAČNÍ ZKOUŠKY A ZKOUŠKY ROZDÍLOVÉ !

PŘÍPRAVNÝ SEMINÁŘ K AUTORIZAČNÍM ZKOUŠKÁM ČKAIT dle zákona č. 360 / 92 Sb.

Seminář je určen zájemcům o autorizaci ve všech oborech ( projektantům,stavebním a technickým dozorům,stavbyvedoucím, dodavatelům a investorům, pracovníkům zabezpečujícím inženýring, všem osobám, které vykonávají vybrané činnosti ve výstavbě nebo odpovědným zástupcům právnických osob pro tyto živnosti). Cílem semináře je usnadnit účastníkům přípravu k písemné autorizační zkoušce. Výklad je průřezem souboru zkušebních otázek.

Obsah semináře:

Zákon č. 360 / 92 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě a jeho souvislosti. Náležitosti žádosti o autorizaci, informace o zkoušce.
Stavební zákon o územním plánování a stavebním řádu v platném znění a související předpisy. Podnikání a závazkové vztahy ve výstavbě; Zákon o obchodních korporacích; Občanský zákoník; Živnostenský zákon;Postupy při uzavírání smluv; Smlouva o dílo ve výstavbě; Kupní smlouva; Zadávání veřejných zakázek. Energetický zákon. Zákon o elektronických komunikacích. Hospodaření s energií.

Místo konání:

  • Hotel Rezidence Domyno 1061/10, 143 00 Praha 4

Dopravní spojení:

metro trasa C, stan. Kačerov, dále bus č. 215, 189 do zastávky Nové Dvory. Metro trasa B, stan.Smíchovské nádraží,dále bus č.197 do zastávky Nové Dvory

Rozsah:

Časový rozvrh semináře:

  • 1.den: 9.00 - 9.30 prezence, 9.30-16.00 přednášky
  • 2.den: 8.30 - 12.00 přednáška

Přednášející:

Ing. Jiří Kliner, Mgr. Sandra Zemanová, Mgr. Jiří Šimek.

Cena:

ÚČASTNICKÝ POPLATEK: Kč 3.200,- s publikaci, bez publikace Kč 2930,-

Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování semináře z právních předpisů.

Pokyny pro platbu:

Účastnický poplatek Kč 3.200,--uhraďte na číslo účtu 1161243083/0800 u ČS a.s. Praha 4. Je to včetně publikace " Rozsah požadavků pro ověřování znalostí obecně závazných předpisů podle zákona č.360/1992 Sb." která je nezbytnou pomůckou k písemnému testu. Bez publikace Kč 2930,--
Nejsem plátcem DPH.
Fakturu obdržíte u prezence nebo bude zaslána na Vaši adresu.

Stornovací podmínky:

Závaznou přihlášku lze zrušit týden před termínem konání kurzu. Po tomto termínu účastnický poplatek nevracíme. Na kurz můžete vyslat náhradníka. Organizátor si vyhrazuje právo změny.

Ubytování:

Ubytování pro mimopražské účastníky může být rezervováno v hotelu Rezidence Domino(v místě konání semináře). Telefon: 776 270 000 Jednolůžkový pokoj dle jejich nabídky: 950,- Kč/ noc bez snídaně. dvoulůžkový pokoj 1 350,-Kč/noc bez snídaně.

V případě zhoršení pandemie Covid, kdy nařízení vlády ČR neumožní školení, navrhneme Vám náhradní termín.

IVM – kurzy
Mgr. Viera Mikulášová
Imrychova 880/19
143 00 Praha 4 – Kamýk
tel.: +420 723 139 027
e-mail: mikulasova@volny.cz
All content copyrighted © IVM 2009.