IVM – kurzy

Tréninky

[Tréninkové výcviky zaměřené na zlepšení sociálních dovednosti manažerů - Trénink komunikačních dovednosti; Tajemství úspěšného jednání s lidmi; Asertivita v praxi; Prezentační dovednosti; Trénink prezentačních dovednosti; Rétorika; Trénink lektorských dovednosti; Mobbing na pracovišti; Firemní kultura; Typologie pro vedoucí pracovníky na všech stupních řízení; Základní manažerské dovednosti; Řízení a motivace lidí; Efektivní způsob řízení lidí - koučování; Efektivní vedení porad; Moderace a vizualizace - metody skupinové komunikace; Efektivní vedení rozhovorů s podřízenými; Jak předcházet syndromů vyhoření; Marketing pro asistentky; Řízení konfliktů a zvládání stresu; Typologie pro obchodníky; Jak úspěšně prodávat; Nácvik relaxačních technik]

Seznam tréninkových témat slouží k první základní orientaci zákazníka při tvorbě určitého modulu pro manažery a zaměstnance. Každé z témat je možno vybrat jako samostatné a aplikovat jej na potřeby zákazníka. Většinu témat lze však spojit do určitého celku, který řeší danou potřebu zákazníka. Těžiště přípravy spočívá v aktivním zapojení účastníků do výukového procesu (interaktivní výuka, případové studie, modelové situace) při využití moderní audiovizuální a didaktické techniky.

Tréninky realizujeme pro firmy na zakázku.

IVM – kurzy
Mgr. Viera Mikulášová
Imrychova 880/19
143 00 Praha 4 – Kamýk
tel.: +420 723 139 027
e-mail: mikulasova@volny.cz
All content copyrighted © IVM 2009.