IVM – kurzy

Kurzy

Celoživotní vzdělávání zdravotních sester

Milé dámy, vážené kolegyně,

zveme Vás k účasti na školících akcích, na další vzdělávání zdravotních sester. Školící akce jsou evidovány u České asociace sester. Vzdělávání sester je na bázi dobrovolnosti. Školící akce jsou určeny pro všechny obory (všeobecná sestra,porodní asistentka, zdravotní laborant, asistent ochrany veřejného zdraví, nutriční terapeut, ortoptista, zubní technik, dentální hygienista, zdravotnický záchranář, farmaceutický asistent, zdravotně sociální pracovník)

Místa konání a termíny:

Přihlášky

Přihlásit se můžete prostřednitvím online formuláře v pravém sloupci.

Pokyny pro platbu:

Účastnický poplatek je uveden u každého školení zvlášť a platí se hotově u prezence. Nejsem plátcem DPH.

IVM – kurzy
Mgr. Viera Mikulášová
Imrychova 880/19
143 00 Praha 4 – Kamýk
tel.: +420 723 139 027
e-mail: mikulasova@volny.cz
All content copyrighted © IVM 2009.